Søg   home
 
 
 

Prisfastsættelse & beregning af kalkulationsfaktor

Det er meget almindeligt, at man i detailhandlen anvender en kalkulationsfaktor, når man ønsker at beregne en salgspris incl. moms ud fra en Købs- eller kostpris. Kalkulationsfaktoren er altså afhængig af. hvor meget forretningen ønsker i bruttoavanceprocent. Nedenstående formel viser, hvordan man ud fra en ønsket bruttoavanceprocent kan beregne den tilsvarende kalkulationsfaktor.

125100 - ønsket bruttoavanceprocent

Tallet over brøkstregen er udtryk for salgsprisen incl. 25% moms.
Ændres momssatsen til f.eks. 20% ændres tallet til 120

Eksempel:
En vare købes for kr. 98,-
Ønsket bruttoavance: 38.5%
Kalkulationsfaktor:

125 : (100 - 38,5) = 2,03

Salgspris incl. moms:

98,- kr. x 2,03 = 198,94 kr. > 199,95 kr.

Kalkulationsfaktoren kan også anvendes, såfremt man vil beregne om et tilbud fra en leverandør er attraktivt.

Eksempel:
En leverandør tilbyder en vare til 50,- kr.
Af konkurrencemæssige årsager kan vi højest forlange en salgspris på 85.- kr. incl. moms. Vi ønsker en bruttoavance på 30% = en kalkulationsfaktor på 1,79.
Ved at dividere kalkulationsfaktoren op i salgsprisen incl. moms vil vi finde den maksimale indkøbspris, vi under ovenstående betingelser kan acceptere

Salgspris incl. moms : kalkulationsfaktor =
85 : 1,79 =
47,49 kr.

Leverandørens pris er altså for høj.

   
   
Søg