Søg   home
 
 
 
Bruttoavanceprocent /Dækningsgrad

Bruttoavanceprocenten udtrykker hvor stor bruttofortjenesten er i procent af omsætningen

Bruttoavanceprocenten = Bruttofortjeneste x 100 : Omsætning excl. moms

Bruttoavanceprocenten fra ovenstående kan beregnes på følgende måde

Bruttoavanceprocenten =

    Bruttofortjeneste x 100    
Omsætning excl. Moms

=
    810.000 x 100    
1.440.000

= 56,25%

Indsat i skema ser det således ud

 
Kroner
%
Omsætning excl moms
1440000
100
- Vareforbrug                                                          
= Bruttofortjeneste
810000
56,25

 


Ovenstående skema kan også anvendes på den enkelte vare

 
Kroner
%
 
Udsalgspris
125
Salgspris
100
- Indkøbspris                                                        
= Bruttofortjeneste  


Opgave:
Hvilke muligheder har du for at hæve bruttoavanceprocenten?

   
   
Søg