Søg   home
 
 
 

Distribuering af reklamer

Mange butikker anvender i dag husstandsomdelte reklamer, herunder aviser og kataloger. Det er selvfølgelig vigtigt, at butikken er sikker på, at disse reklamer når ud til forbrugeren. Det er heller ikke ligegyldigt, hvordan den kommer kunderne i hænde eller på hvilket tidspunkt.

Der findes i Danmark i princippet 2 muligheder for at få distribueret husstandsomdelte reklamer:

  • Postvæsenet
  • Private distributionsfirmaer

Postvæsenet skelner f.eks. mellem:

  • samtlige husstande
  • husstande i etagebyggeri
  • husstande i villaer og rækkehuse
  • kontorer
  • butikshandlende osv.

"Ingen reklamer tak"
Som et led i beskyttelse af privatlivets fred, vedtog folketinget i 1990 en lov som giver forbrugerne mulighed for at sige "nej tak" til reklamer, der omdeles af postvæsen og distributionsfirmaer.
Pr. 15. maj 1991 udgjorde "nej tak" sigerne 2,04% af husstandene.
Det mærkelige ved denne ordning er, at det er afsenderen der bestemmer om "nejet" skal respekteres. Dette gør afsenderen ved på reklamen at skrive: " Vi respekterer et nej tak"

   
   
Søg